k  prekladom jazyk nemecký-slovenský na právne úkony vyhotovené prekladateľom podľa zákona 382/2004, v listinnej forme (bez elektronizácie a digitalizácie)

Kontaktné údaje

Fakturačná adresa zadávateľa

Občan, podľa trvalého pobytu zapísaného v občianskom preukaze.

Úradný prekladateľ zapisuje Vaše údaje zadávateľa do prekladu. Zadávajte kontaktné údaje podľa Vášho občianskeho preukazu.

Doručovacia adresa (ak je iná ako fakturačná)

Vyplňte ak ste organizácia

Podklady k cenovej ponuke

Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
Do tohoto priestoru vložte Váš sken .pdf , .xdoc, alebo originál.-Prekladatel je viazaný zo zákona 382/2004 profesnou mlčanlivosťou. Vami zaslané dokumenty nie sú sprístupňované tretím osobám. Neručíme však v rámci mlčanlivosti za kroky mimo našej zodpovednosti, teda za podmienky poskytovateľov internetových služieb google.com.
Naše Všeobecné obchodné podmienky sú identické s Vyhláškou 491/2004 a Zákonom 382/2004 vo vždy platnom najnovšom aktuálnom znení. Zadaním prekladu automaticky akceptujete takéto VOP. V prípade storna sa klientovi fakturujú všetky práce ktoré boli hotové do momentu storna.

V prípade otázok pri vyplneni tohto formulára môžete konzultovať telefonicky: +421 903 963 363. Na dopyty cenovej ponuky odpovedáme do 1 pracovného dňa (do 24 hod).