Notársky cennik_zaručená konverzia listinného dokumentu do elektronickej formy

Notárske poplatky za zaručenú konverziu dokumentov sa refundujú, ak je pri preklade potrebná. Napríklad ak dodá žiadateľ elektronický dokument tlmočníkovi v nemeckom jazyku, a žiada  vyhotovenie prekladu v listinnej forme, vtedy prekladateľ dá pripraviť podklady tzv. notársku konverziu elektronickej formy listiny do listinnej formy.

Cenník Slovenskej pošty sa uvádza pre účely refundácie poštových poplatkov, ak žiadateľ potrebuje zaslanie prekladu v listinnej forme doporučenou poštou na kamennú adresu.