• Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Jána Amosa Komenského v Bratislave študijný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo 1993.
  • Stážistka Viedenskej univerzity vo Viedni v odbore publicistika a komunikačná veda a prekladateľstvo  1994-1996.
  • Prekladateľka zapísaná v registri Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore Prekladatelia a tlmočníci jazyk nemecký-slovenský od  2000.
  • Prekladateľka zapísaná v registri Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore Prekladatelia jazyk nemecký č. 970106 od 2005.
  • Fyzická osoba registrovaná v zozname hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie UVO Slovenskej republiky pod číslom 2018-5-FO-E8121.
  • Tlmočníka akreditovaná v zozname dodávateľov tlmočníckych služieb pre jazyk nemecký pre Európske spoločenstvá od 2005.
  • Tlmočníčka angažovaná na trojročnú zmluvu na plný úväzok pre Európsku komisiu  pre jazyk slovenský, český, nemecký 2006-2008.
  • Podnikateľ zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava I so zameraním na prekladovú činnosť Identifikačné číslo 37157175 od 2014.
  • Prekladateľská akreditácia  prekladateľskej spoločnosti SAPT pre jazykové kombinácie slovenský, český, nemecký od roku 2015.
  • Prekladateľ 970106 poskytujúci profesnú službu Elektronický úradný preklad na základe kvalifikovaného elektronického podpisu s mandátnym certifikátom 1049-prekladateľ 1.2.2021-1.1.2024.

 

Akreditácia:
SCIC - tlmočníčka pre vládne inštitúcie EU
SAPT - prekladateľka 

 

Členstvo:

Slovenská heraldická a genealogická spoločnosť
   
Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov
   
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
   
Slovenský syndikát novinárov