Validácia elektronického prekladu online (osvedčenie pravosti kvalifikovaného elektronického podpisu prekladateľa v dokumente Elektronický preklad, autoritami v SR a v EU)

Služba Validácia podpisu v elektronickom dokumente validuje splnenie náležitosti  pri  službe kvalifikovaný elektronický  podpis,  zistí Vám, či e-dokument/e-preklad obsahuje elektronický podpis, akého typu, aký mandát/oprávnenie bol použitý pri podpisovaní. V prípade ak je dokument Elektronický preklad správne podpísaný autorizovaným prekladateľom, tak Vám preukáže validačná služba Meno Prekladateľa , Oprávnenie  1049-prekladateľ, ktorý sa využíva pri  poskytovaní Elektronického prekladu na právne účely podľa zákona 382/2004 v Slovenskej republike, platnosť podpisu KEP v dokumente Elektronický preklad a časovú pečiatku.

Validácia KEP v elektronickom preklade pre Slovensko validačnou autoritou Portál štátnej správy Slovensko.sk

Online Služba-bezplatná, informatívna TU: https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/sluzba-overenia-zep

Bezplatná služba pre verejnosť -Informatívne skontrolovanie, či vie dokument rozlíšiť Slovenská elektronická podateľňa. Pre využitie tejto služby na slovensko.sk nepotrebujete ani preukaz s čipom, iba funkčný internet a nahrať preverovaný dokument.

Validácia KEP v elektronickom preklade slovenskou autoritou, len na informatívne účely v malom roszahu bezplatne

Online Služba Disig-overit zep TU: https://zep.disig.sk/Portal

Súkromná , informatívna, v roku 2021 ešte bezplatná. Služba certifikačnej autority DISIG,a.s. s názvom: Overiť ZEP , podporovaná len pri malých dokumentoch do 4 MB (ca 1 strana formátu A4 v .pdf).

Vysvetlivka: Kliknite na portál https://zep.disig.sk/Portal, nahrajte súbor, v ktorom si chcete zistiť, či obsahuje elektronický podpis, následne sa zaktívni funkcia Overiť zep. „

Toto preverenie si vlastného alebo dokumentu ktorý Vám bol adresovaný na skutočnosť, či obsahuje elektronické podpisy, je onlie poskytovaná len na informatívne účely, a nie je garantovaná spoľahlivosť tejto validačnej služby na právne úkony.

Validácia elektronického podpisu KEP v elektronickom preklade s KEP pre účely použitia v krajinách EU (v cuzdine). Vydá Vám potvrdenie čo obsahuje KEP vo Vašom dokumente, a je možné zistiť si tak, či elektronický kvalifikovaný podpis prekladateľa splňuje náležitostí  Nariadenie Smernice  eIDAS - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z  23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. Dermo verzia je dostupná tu:

Online Služba: Kvalifikovaná validácia dokumentu Elektronický preklad na právne úkony použiteľný v krajinách EU https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation

Validačná služba offline, bez potreby internetu. Overenie ZEP a KEP. Túto službu-funkcionalitu obsahujú niektoré softvérové aplikácie  na digitálne podpisovanie. Službu máte k dispozícii vo Vašom počítači bezplatne, ak ste majiteľ takej funkčnej podpisovacej aplikácie s platnou softvérovou licenciou, ktorá má aj aktívnu funkcionalitu - tlačítko: Overiť.  (V tomto prípade znamená ľudovo: prečítať si na vlastné informatívne účely, či je elektronický dokument podpísaný, akým typom podpisu, kto dokument podpisoval , kedy a dokedy je podpis v dokumente časovo platný, z toho vyplýva, dokedy viete elektronický dokument používať/ účinne odosielať štátnym orgánom, resp. kedy expiruje použiteľnosť elektronického dokumentu na právne úkony. Spravidla použiteľnosť na právne úkony expiruje v deň expirácie najdlhšie platného overovacieho prvku  v elektronickom preklade. Mandátne certifikáty a KEP sa poskytujú na Slovensku na obdobie 1 rok až 3 roky. Tieto expiračné nastavenia boli zvolené na Slovensku kvôli potrebe aktualizácie pri neustálom vývoji technológií, a pomáha aj pre zníženie počítačovej kriminality.