Validovaný podpis úradného prekladateľa v elektronickom preklade na právne úkony sa zobrazuje na validačných portáloch nasledovne: