k prekladom jazyk nemecký-slovenský

Kontaktné údaje

Fakturačná adresa zadávateľa

Občan, podľa trvalého pobytu zapísaného v občianskom preukaze.

Úradný prekladateľ zapisuje Vaše údaje zadávateľa do prekladu. Zadávajte kontaktné údaje podľa Vášho občianskeho preukazu.

Doručovacia adresa (ak je iná ako fakturačná)

Vyplňte ak ste organizácia

Podklady k cenovej ponuke

Elektronický preklad sa zasiela na Vami zadaný E-mail a obsahuje elektronické štandardizované prvky kvalifikovaný podpis prekladateľa 970 106 podľa mandátneho certifikátu 1049 a časovú pečiatku. Využíva sa pre elektronický styk so štátnou správou na úradné konania , zasielanie via E-mail šetrí čas, a preklad viete využiť opakovane. Elektronický preklad pomáha preklenúť vzdialenosť medzi štátmi, po zaslaní prekladu zo Slovenska cez E-mail si dokument viete dať skonvertovať aj do tlačenej podoby, - Listiny so zahraničným prvkom konvertuje v krajinách EU aj na Slovensku vždy notársky úrad.
Nemecký a slovenský text zviazané trikolórou a opatrené okrúhlou pečaťou so štátnym znakom Slovenskej republiky sa pripravený zasiela na Vašu zadanú kamennú adresu, alebo si ho vyzdvihnete osobne, po telefonickom dohodnutí termínu na adrese Miletičova 10 Bratislava.
Presuňte súbory sem alebo Prehľadávať
Do tohoto priestoru vložte Váš sken .pdf , .xdoc, alebo originál-elektronický dokument .ASICE, .PAdES. Prekladatel je viazaný zo zákona 382/2004 profesnou mlčanlivosťou. Vami zaslané dokumenty nie sú sprístupňované tretím osobám. Neručíme však v rámci mlčanlivosti za kroky mimo našej zodpovednosti, teda za podmienky poskytovateľov internetových služieb google.com.
Naše Všeobecné obchodné podmienky sú identické s Vyhláškou 491/2004 a Zákonom 382/2004 vo vždy platnom najnovšom aktuálnom znení. Zadaním prekladu automaticky akceptujete takéto VOP.

V prípade otázok pri vyplneni tohto formulára môžete konzultovať telefonicky: +421 903 963 363. Na dopyty cenovej ponuky odpovedáme do 1 pracovného dňa (do 24 hod).